FUNKČNOSŤ, ODOLNOSŤ A DIZAJN

Premieňame vodu na dezinfekciu
a staráme sa o bezpečný vzduch

Inovatívne zariadenia nahrádzajú chemické produkty implementáciou uhlíkových nanotechnológií. Zamedzujú tvorbe odpadu a prispievajú ku kvalite životného prostredia.

Projekt sa nachádza vo výskumnej fáze, kedy vyvíjame a testujeme prototypy zariadení.

Dajte zbohom náhradným náplniam a výmene filtrov.

ELEKTROLÝZA VODY

Zariadenie na dezinfekciu rúk využíva elektrolýzu vody. Vo vnútri cirkuluje voda cez dve opačne nabité diamantové elektródy. Počas tohto procesu prebiehajú zložité chemické deje, pri ktorých sú generované pokročilé oxidačné radikály (vodík, kyslík, peroxid vodíka, ozón, singletový kyslík, hydroxilový radikál, chloridy a pod.). Vďaka týmto látkam nadobúda voda dezinfekčné vlastnosti.

FOTOKATALÝZA VZDUCHU

Základom technológie je polyuretánová pena, ktorá prejde špeciálnou úpravou, po ktorej sa obleje tekutou hlinou a vypáli. Na vypálenú keramiku je aplikovaná aktívna vrstva TiO2 (oxid titaničitý), ktorá pri dopade UV žiarenia kataliticky rozkladá škodlivé látky z ovzdušia. Počas degradačného procesu nedochádza
k produkcii škodlivého ozónu.

Kvalitné zariadenia pre zdravý život.

BEZ ODPADU
EKOLOGICKÉ
FINANČNE ÚSPORNÉ
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
VÍRUSY
BAKTÉRIE
VOC
CIGARETOVÝ DYM

Naše zariadenia vás efektívne zbavia škodlivých látok, ako sú baktérie, vírusy (vrátane častíc vírusu Covid-19) a iné patogénov.

SPOJENIE DIZAJNU A TECHNOLÓGIE

Kto sme?

Projekt vznikol ako interdisciplinárna spolupráca Fakulty
architektúry a dizajnu s Fakultou elektrotechniky a informatiky.
V rámci kolaboratívneho projektu Covid Colab sme hľadali technológie, ktoré by nahradili chemické dezinfekčné procesy.

Našim cieľom je tvoriť produkty s pridanou hodnotou a pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Ak ste firma alebo inštitúcia, ktorá vyhľadáva ekologické riešenia, ozvite sa nám
a buďte medzi prvými, ktorí budú môcť otestovať naše zariadenia zadarmo.

KANCELÁRIE
ZDRAVOTNÉ
ZARIADENIA
HOTELY
REŠTAURÁCIE
VEREJNÉ INŠTITÚCIE
FITNESS CENTRÁ
KLINIKY A AMBULANCIE
SALÓNY

Premieňame vodu na dezinfekciu
a staráme sa o bezpečný vzduch

© 2022 – nanodi.eu

moodup s. r. o.
Považská 1984/8
Nové Mesto nad Váhom
915 01

office@nanodi.eu


DEVELOPED BY

SUPPORTED BY

Vážime si, že môžeme byť súčasťou komunity startupov a rozvojových programov, vďaka ktorým sme získali mnoho cenných skúseností
a príležitostí rozvíjať sa.