MODULO

Modulárny dezinfekčný systém ako ekologická alternatíva chemických dezinfekčných prípravkov. 

Dezinfekčný systém MODULO, pozostávajúci z troch autonómnych modulov, má škálovateľné funkcie. Kombinuje inovatívne technológie na dezinfekciu rúk a vzduchu, zabezpečuje meranie teploty osôb
a informačnú funkciu. Dizajn je prispôsobený frekventovanému užívaniu vo verejných priestoroch.

Funkčný prototyp

V septembri 2021 bol skonštruovaný prvý funkčný prototyp zariadenia, ktorý slúžil na overenie funkcií a užívateľskej interakcie. Prototyp bol súčasťou výstavy Národná cena za dizajn 2021, kde
si ho mohli návštevníci naživo vyskúšať.  

Momentálne sa prototyp nachádza na Ústave automobilovej mechatroniky FEI STU. V prípade záujmu si ho môžete prísť pozrieť
a vyskúšať. Radi vám poskytneme viac informácií.

Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn.

Konštrukcia zariadenia bola navrhnutá s ohľadom na zásady cirkulárnej ekonomiky, možnosť výmeny komponentov a perspektívu škálovateľnosti funkcií, vďaka čomu získal projekt Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn v súťaži Národná cena za dizajn 2021.