O nás

ŠTUDENTKY DIZAJNU FAD STU

Firma Nanodi bola založená dvojicou dizajnérok.

Pri navrhovaní produktov kladú dizajnérky z Nanodi dôraz na hľadanie nových riešení, ich prínos pre spoločnosť a životné prostredie. Práve
to ich viedlo k tejto spolupráci. Ich cieľom je využiť dizajn ako médium
na sprostredkovanie potenciálu inovatívnych technológií užívateľom.

Technológia je kľúčom k riešeniu mnohých problémov, avšak sama
o sebe môže byť ľuďom vzdialená. Dizajn ju dokáže užívateľom priblížiť.

Nanodi spája technologický výskum s dizajnom.

+

=

Spoluprácu tvoria dizajnérky so skúsenosťami z rôznych oblastí dizajnu
a technológovia s dlhoročnou praxou v oblasti výskumu uhlíkových materiálov.

SPOLUPRÁCA S FAD STU

Štúdio TR1MTAB.

Projekty dezinfekčných zariadení Nanodi vznikli pôvodne ako študentské projekty vo vertikálnom ateliéri TR1MTAB na Fakulte architektúry a dizajnu v STU v Bratislave. Ateliér sa pod vedením Michaly Lipkovej zameriava na dizajnérsky výskum a spoluprácu
s praxou v oblasti nových ekonomických modelov, obehového hospodárstva a sociálnych inovácií.

SPOLUPRÁCA S FEI STU

Slovenská diamantová skupina.

Slovenská diamantová skupina (SDG) je zoskupenie vedcov zameraných na výskum a inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov. Vo svojom výskume sa venujú problematike
depozície diamantových, uhlíkových a DLC (Diamond-Like Carbon) vrstiev, ich charakterizácií a aplikácií.

Výskumné aktivity Slovak Diamond Group sú realizované s ohľadom na dosiahnutie výstupov použiteľných v praxi.

Našou víziou je priniesť na trh produkty, ktoré zmenia návyky užívateľov
a sprostredkujú potenciál využitia inovatívnych technológií.

Stáva sa prirodzeným, že produkty sú navrhované a vyrábané
ako spotrebný tovar s obmedzenou životnosťou. V Nanodi myslíme
na celkový životný cyklus produktu. Našou víziou je sprostredkovať hodnotu trvácnych výrobkov vo vzťahu k životnému prostrediu.

Našim cieľom je prekonať tradičné riešenia vyššou efektívnosťou celého systému.

Aplikovaním inovatívnej technológie poskytujú produkty Nanodi environmentálne efektívnejšie riešenia, ktoré predlžujú ich životnosť
s ohľadom na nižší globálny dopad. Životný cyklus produktov predlžuje aj možnosť výmeny súčiastok.

Podporujeme obehové hospodárstvo
a kladieme dôraz na dlhodobé užívanie
s cieľom eliminovať odpad.

Vývoj produktov Nanodi je zameraný na komplexný životný cyklus
od výroby materiálu až po zánik produktu. Je pre nás dôležité navrhovať produkty, ktoré budú prinášať benefity vo všetkých životných fázach.