Technológia

Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov,
rezistentných baktérii a mikropolutantov.

ELEKTROLÝZA VODY

Dezinfekcia z vody?
Tajomstvom je elektrolýza.

Elektrolýza je dej spôsobený prechodom elektrického prúdu
cez roztok. Voda v uzavretom systéme prechádza našou elektródou
s bórom dopovanou diamantovou vrstvou. Prebiehajú pri tom pokročilé oxidačné deje, čoho výsledkom je vznik látok ako vodík, kyslík, peroxid vodíka, ozón, singletový kyslík, hydroxylový radikál, peroxid vodíka, chloridy. 

Proces generovania dezinfekčnej vody prebieha bez pridania akýchkoľvek nebezpečných chemikálií, vďaka čomu je priateľský
k životnému prostrediu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 09-1024x456.jpg

ODOLNOSŤ A EFEKTIVITA

Elektródy, ktoré nepodľahnú korózií. 

Výhoda našich diamantových elektród spočíva v ich odolnosti.
Počas elektrolýzy prebiehajú vo vode silné chemické reakcie, čoho následkom je postupná degradácia (korózia) akéhokoľvek kovového materiálu. Špeciálna diamantová vrstva zabezpečí, že elektródy nepodľahnú korózií.

POTENCIÁL VYUŽITIA TECHNOLÓGIE

Hygiena je bežná súčasť života.

Výskum bórom dopovaných diamantov (BDD), ktoré sú schopné produkovať na svojom povrchu hydroxylové radikály či ozón, preukazuje vysokú účinnosť z hľadiska degradácie širokej škály mikropolutantov. Táto metóda má preto aj v súčasnej situácii vysoký potenciál pomôcť obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2. 

FOTOKATALÝZA VZDUCHU

Čistenie vzduchu bez produkcie ozónu.

Fotokatalýza je chemický proces rozkladu látok za prítomnosti fotokatalyzátora a svetla. Náš filter z penovej keramiky je pokrytý aktívnou vrstvou TiO2 (oxid titaničitý), ktorá po reakcií s UV žiarením spustí rozklad škodlivých látok z ovzdušia. Tento proces zabezbečí degradáciu nepríjemných pachov a nebezpečných látok, ako je formaldehyd, acetaldehyd, benzén atď. 

Zariadenie je schopné zneškodniť aj prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré pochádzajú z plastov, nábytku, kobercov atď.  Počas degradačného procesu nedochádza k produkcii škodlivého ozónu.

ÚSPORA A EFEKTIVITA

Bez nutnosti meniť filtre.

Filtre z penovej keramiky s bórom-dopovanou dimantovou vrstvou nie je nutné vymieňať. V zariadení však nejde len o filtre, výhoda spočíva aj v schopnosti degradovať VOC, čo bežné čističky vzduchu nedokážu. Pridanou hodnotou aj je meranie kvality prostredia (VOC, CO2, prachové častice a pod.) a zozbieravanie dát.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1-7-edited.jpg